Documente necesare înscrierii:


– Certificat de naștere copil – copie
– Carte identitate parinti/ tutore legal – copie
– Adeverinta de intrare în colectivitate, emisă de medicul de familie ( formular tip MS, cod 18.1.1.) 
– Adeverință vaccinări
– Exudat nazal
– Exudat faringian
– Coproparazitologic
– Aviz Epidemiologic
– În cazul părinților divorțați – copie a documentului care certifică calitatea de tutore legal al copilului.

Înscrierea preșcolarilor se mai poate realiza și online la adresa de e-mail :
tomandjerryjunior19@gmail.com