Course Information

  • Start Date: 29 ianuarie 2023
  • Class Staff: 2 Teachers, 1 Caretaker
  • Class Size: 26
  • Transportation: Available
  • Years old: 3 - 6 Year
  • Class Duration: 3:00 - 5:00 PM
Limbajul este capacitatea de a dobândi și de a utiliza sisteme complexe de comunicare, în special capacitatea umană de a face acest lucru, iar o limbă este orice exemplu specific al unui astfel de sistem. Studiul științific al limbajului se numește lingvistică. Întrebări referitoare la filosofia limbajului, cum ar fi dacă cuvintele pot reprezenta experiență, au fost dezbătute încă de la Gorgias și Platon în Grecia Antică. Gânditori precum Rousseau au susținut că limbajul provine din emoții, în timp ce alții precum Kant au susținut că ea provine din gândirea rațională și logică. Filosofii secolului al XX-lea, precum Wittgenstein, au susținut că filosofia este de fapt studiul limbajului. Figuri majore din lingvistică includ Ferdinand de Saussure și Noam Chomsky. Estimările privind numărul de limbi din lume variază între 5.000 și 7.000. Cu toate acestea, orice estimare precisă depinde de o distincție parțial arbitrară între limbi și dialecte. Limbile naturale sunt vorbite sau semnate, dar orice limbă poate fi codificată în medii secundare folosind stimuli auditivi, vizuali sau tactili – de exemplu, în fluier, semnat sau braille. Acest lucru se datorează faptului că limbajul uman este independent de modalități. În funcție de perspectivele filozofice privind definirea limbajului și a sensului, atunci când este folosit ca concept general, „limbaj” se poate referi la capacitatea cognitivă de a învăța și de a utiliza sisteme de comunicare complexe, sau de a descrie setul de reguli care alcătuiesc aceste sisteme, sau ansamblul de enunţuri care pot fi produse din acele reguli. Toate limbile se bazează pe procesul de semioză pentru a lega semnele cu anumite semnificații. Limbile orale, manuale și tactile conțin un sistem fonologic care guvernează modul în care simbolurile sunt folosite pentru a forma secvențe cunoscute sub numele de cuvinte sau morfeme și un sistem sintactic care guvernează modul în care cuvintele și morfemele sunt combinate pentru a forma fraze și enunțuri. Limbajul uman are proprietăți de productivitate și deplasare și se bazează în întregime pe convenții și învățare socială. Structura sa complexă oferă o gamă mult mai largă de expresii decât orice sistem cunoscut de comunicare cu animalele. Se crede că limbajul a apărut atunci când homininii timpurii au început să-și schimbe treptat sistemele de comunicare primate, dobândind capacitatea de a forma o teorie a altor minți și o intenționalitate comună. vedeți structurile limbajului ca evoluând pentru a servi unor funcții comunicative și sociale specifice. Limbajul este procesat în multe locații diferite din creierul uman, dar mai ales în zonele lui Broca și Wernicke. Oamenii dobândesc limbajul prin interacțiunea socială în copilăria timpurie, iar copiii vorbesc, în general, fluent când au aproximativ trei ani. Utilizarea limbajului este profund înrădăcinată în cultura umană. Prin urmare, pe lângă utilizările sale strict comunicative, limba are și multe utilizări sociale și culturale, cum ar fi semnificația identității de grup, stratificarea socială, precum și îngrijirea și divertismentul social.
Join Now